Sibirjernspurven som ble sett på Nordskaget 4. november trakk til seg fuglekikkere fra fjern og nær, helt fra Stavanger kom det noen i håp om å få se fuglen. De var heldige, men etter åtte dager på fôringa til Torild Barø og Bjørnar Berg takket sibirjernspurven for maten og dro videre. I alle fall forvant den, til stor skuffelse for de rundt tretti som kom utover til Frøya dagen etter at den sist ble sett. Men om vi har oppfattet det riktig, var det hele 52 personer som kunne krysse den av på lista si over sette fugler.

Sikret seg bilde

Så gikk det en dag, og da ble Sissi Jektvik oppmerksom på en liten tass på fôringsplassen sin, i Vikanveien i Fillan.

- Den var mindre enn gulspurvene som det kunne være opptil 25 av på fôringa, og først trodde jeg det var en sisik. Men da jeg tok kikkerten så jeg at det var det slett ikke, forteller Sissi.

Så gjorde hun det alle fuglekikkere elsker at folk gjør når de ser en uvanlig fugl. Hun sikret seg bilde av den uidentifiserte krabaten.

- Jeg la det ut på facebook, men før jeg fikk svar der, hadde jeg selv funnet ut at det var en dvergspurv, sier hun.

Av og til

Dvergspurven er i likhet med sibirjernspurven en østlig art, eller litt mer nord-østlig for å være helt korrekt. Noen få hekker år om annet i Finnmark, mens den tilbringer vintrene i Himalaya, Indokina, India og Kina. Hvert år besøker noen få av dem Sør-Norge under trekket.

Det er en god del funn av dvergspurven her hos oss, selv om det kan gå år mellom hver gang. De fleste funnene er fra Titran, hvor den også ble sett i høst, og fra øyrekka. Og nå er den altså sett for første gang på Hitra. Med dvergspurven har Hitra fått sin fugleart nr. 219, mens Frøya fikk sin art nr. 276 av fugl denne høsten.