Nå har regjeringen sendt ut en pressemelding, der de oppfordrer kommuner til å behandle søknader om asylmotak kjapt. De skriver:

Norge har opplevd en kraftig økning i antall asylsøkere. Dette innebærer at det er nødvendig å opprette nye asylmottak i løpet av svært kort tid. Kommunal- og moderniseringsministeren og justis- og beredskapsministeren sender derfor brev til alle landets kommuner med oppfordring til rask behandling av søknader om etablering av mottak.

I brevet fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) gis det råd og anbefalinger på hvordan kommunene kan bruke handlingsrommet i plan- og bygningsloven og kommuneloven for å sikre rask behandling av søknader om å etablere asylmottak.

 – Det er viktig at vi tar imot asylsøkere på en god og verdig måte. Jeg oppfordrer derfor kommunene til å bruke de mulighetene som regelverket gir dem til å behandle disse sakene raskt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Glad kommuner har strukket seg langt

Siden august har det vært en kraftig økning i antall asylsøkere. Det er foreløpig ingen tegn på at dette er i ferd med å snu. Dette er en svært krevende situasjon.

- Med den store tilstrømmingen av asylsøkere vi har sett til nå, er det viktig med bistand fra kommunene til rask behandling av søknader om etablering av mottak. Dette gjelder både ordinære mottak og mer akutte løsninger.  Jeg er glad for at så mange kommuner allerede har strukket seg langt for å hjelpe til med å etablere mottak raskt, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.