- Tomtene er ikke prissatt. Vi har tatt utgangspunkt i tomteprisen på industriområdet på Jøstenøya og er i en vurdering om hvor mye som skal plusses på i og med at det her er snakk om Fillan sentrum. Signalene tilbake er at man mener prisen er høy, sa rådmann Laila Hjertø Eide i dagens formannskapsmøte og vil ha politikerne med på en diskusjon om hvilket prisnivå man skal legge seg på.

- Det er positivt at noen viser interesse, og vi skal ikke sitte her og være hemsko, sa representant Tom Skare (Frp) før formannskapet senere skal ta saken til diskusjon.​