Hadde ikke bestilt noe driftselskap for storhallen