54 prosent av de spurte er positive til en fylkessammenslåing av Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ifølge innbyggerhøringen som ble offentliggjort for begge fylkestingene i dag.

I alt er 2605 innbyggere i Trøndelagsfylkene spurt om en rekke spørsmål knyttet til en eventuell sammenslåing av fylkene.- 54 prosent er positive til et samlet Trøndelag, og høyest er andelen i Sør-Trøndelag, med 58 prosent. I Nord-Trøndelag svarer 43 prosent at de er positive, mens 37 prosent er imot, opplyser Sør-Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.Innbyggerhøringen er gjennomført av Opinion i perioden 18. til 28. januar 2016. Det er stilt i alt 11 spørsmål knyttet til syn på planer og konsekvenser ved en fylkessammenslåing.