I forbindelse med utdypingsarbeidet i Sætervågen havn på Dyrøya, vil entreprenørene foreta sprenginger.

- Jeg kan ikke si hvor lenge de vil holde på, men jeg regner med at det vil bli sprenginger i en periode på ett par måneder framover, sier Hedley Iversen, som er kommunens kontaktperson på prosjektet.

Kommunen går nå ut og advarer folk som bruker havna. Entreprenøren Hitra anleggsservice vil varsle med sirene og sette ut vakter ved molo når det sprenges. Kommunen varsler om at all opphold og ferdsel i havna blir på eget ansvar.

- Man får rystelser og svingninger som forplanter seg i sjøen, og disse kan ødelegge ekkolodd og annet utstyr under på båtene, sier Hedley Iversen.

Prosjektet med å utbedre havna skulle egentlig være ferdig til våren, men arbeidet er forsinket.

les også: Ny fiskerihavn til våren