Denne uka hadde VG en artikkel rundt de nasjonale prøvene innen regne- og leseferdigheter, som ble gjennomført i 8.trinn sist høst.

Hitra og Frøyas plassering

Resultatene fra de nasjonale prøvene viser store variasjoner i skole-Norge.

På topp av lista når det kommer til lesing, er kommunene Hvaler, Gulen, Bjugn, Sogndal, Lunner, Asker og Bærum med 54 poeng.

I andre enden av skalaen ligger Nore og Uvdal kommune, samt Hitra kommune med 43 poeng. Frøya scorer 47 poeng på leseferdigheter i samme periode.

For store forskjeller

Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning på tvers av fag, og i deler av faget engelsk.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier i VG-artikkelen, at forskjellene er altfor store.

Samtidig understreker kunnskapsministeren at nasjonale prøver ikke gir det hele og fulle bildet på skoleforskjellene i Norge.

- Vi må også se på flere faktorer, som læringsmiljø, standpunktkarakterer og ikke minst utviklingen over tid.

Varierer fra kull til kull

Oppvekstsjef i Hitra kommune, Kjell Roar Sæther sier at resultatene i lesing for 8. trinn, med 43 poeng av 50, er svake.

- Vi registrerer at elevkullenes resultater varierer mye fra kull til kull. På 9. trinn ligger vi 1 poeng under landsgjennomsnittet i både lesing og regning med 52 poeng. På 5. trinn scorer vi 48 poeng i lesing og i engelsk, mens vi scorer 51 poeng i regning. Avvikene er derfor minimale, sett i forhold til landsgjennomsnittet på både 5. og 9. trinn.

10-15 % flerspråklige

- Så hva kan årsakene være til de svake resultatene i 8.trinn? Kan det være gruppestørrelsene eller en ustabil lærersituasjon?

- Hitra kommune har ikke større grupper på barnetrinnet enn andre kommuner, mens gruppestørrelsene på ungdomstrinnet er større enn mange andre kommuner. Hitra kommune har i tillegg en lavere andel kvalifiserte lærere enn landsgjennomsnittet, sier Sæther.

Hitra har også flere flerspråklige elever i skolene enn gjennomsnittlig i landet, ca. 10 - 15 %.

- Generelt sett kan vi se ut fra resultatene, at det er en tendens at de flerspråklige elevene får svakere resultater i lesing enn på prøvene i engelsk og i regning. Resultatene for 8. trinn i regning og engelsk ligger på 47 poeng.

Lesing som satsingsområde

Hitra har hatt læringsmiljø og lesing i alle fag som satsingsområder de senere år, slår oppvekstsjef Kjell Roar Sæther fast.

- Dette vil bli videreført også i årene som kommer med sterkt fokus på lesing og grunnleggende ferdigheter. Kommunen vil legge fram ny tilstandsrapport nå i vår med en analyse av resultatene og konkrete tiltak.

980 12 034

cecilia@hitra-froya.no