Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune, som i dag skulle ta stilling til navnekomiteens forslag på den nye videregående skolen for Hitra og Frøya, utsatte avgjørelsen.

Saken ble vedtatt sendt videre til komite for opplæring og tannhelse, som har møte i morgen. Den endelige avgjørelsen blir derfor gjort i fylkesutvalget «ved en senere anledning», som var ordlyden i fylkesutvalget nå.

Det var leder Hanne Moe Bjørnbet i komite for opplæring og tannhelse som foreslo å utsette saken, opplyser Sør-Trøndelag fylkeskommune til lokalavisa Hitra-Frøya.

Forslaget var enstemmig i fylkesutvalget tirsdag. Fylkesrådmannen innstiller på at politikerne i Fylkesutvalget går for navnet Guri Kunna videregående skole.