Det var en stormfull natt i oktober 1760 at det russiske marinefartøyet Jedinorog (betyr enhjørning) drev hjelpeløst i Ramsøyfjorden mellom Hitra og Smøla. Til slutt forliste det 40 meter lange skipet ved Sæbuøya vest for Kvenvær.

Myter

Helt siden hendelsen har ryktene levd på folkemunne, og det har etter hvert blitt vanskelig å skille fakta fra fiksjon. Russerforliset ble en myte som har levd blant lokalbefolkningen.

Kystmuseet har nå gransket både de russiske og norske kildene, og forteller nå den dramatiske historien om hva som skjedde denne oktobernatten i 1760.

Jedinorog hadde et mannskap på 130. Bare 11 av disse overlevde, fordi de ble satt i land på Smøla før forliset.

Da de etter noen dager oppdaget vraket ved Sæbuøya, hevdet de å ha funnet to skipskamerater som var bundet og drept. De russiske overlevende krevde gjenstandene tilbakelevert, men ble truet med økser av lokalbefolkningen.

Hjemme i Russland avga de en rapport om hendelsen. De forteller om vrakplyndring, trusler drap. De norske kildene forteller derimot om vrakberging av et forlis der ingen overlevde.

Hva var det egentlig som hendte? FagkonsulentHans Jakob Farstad ved Kystmuseet i Sør-Trøndelag, forteller at det er vanskelig i finne hele sannheten.

- Vi har gransket mange kilder, både norske og russiske. Det interessante er at de spriker i forklaringene. Hva som er sannheten, er umulig å fastslå, medgir Hans Jakob Farstad.

Jedinorog var bl.a. lastet med 170 kanoner.

Utstilling

Kystmuseets nye utstillingen åpner onsdag (19 oktober) for bidragsytere og andre som har vært delaktig i prosjektet. Fredag og lørdag (21. og 22. okt.) inviteres publikum, med gratis inngang og aktiviteter for både store og små.

Ombord ved forliset hadde Jedinorog bl.a. 170 kanoner samt mye tauverk, blyruller, kanonkuler, geværkuler og pukkenholdt-stokker. Dette utgjorde store verdier som mange var interesserte i.

Utstillingen består av gjenstander fra både vitenskapsmuseet og lokalbefolkningen. Her er også modeller, videoer ogreplikaer folk kan ta og føle på slik at de får en nærhet til historien. Sentralt i utstillingslokalet står en detaljrik modell av det russiske skipet som var på reise fra Kronstad i nærheten av St. Petersburg til Arkhangelsk i Kvitesjøen.

Utstillinga presenteres på både norsk, engelsk og russisk.

Kanonkuler var det mange av på det russiske fartøyet.

Flere løft

Det er ikke bare ny utstilling som nå ser dagens lys. Kystmuseet gjør også et løft på flere områder, da det åpnes ny museumsbutikk og ny hjemmeside. I tillegg blir inngangspartiet endret.

- Vi håper mange tar turen for å se den nye utstillinga og bli kjent med Kystmuseet, sier fagkonsulet Hans Jakob Farstad.