Vi er i ytterkanten av uværet «Frank», men blir likevel berørt