Hvilket fylke i Norge kan bli yngst på 30 dager?

På verdens den aktivitetsdag 10. mai og i tiden fremover utfordrer Helsedirektoratet og NTNU befolkningen til å teste seg selv for å se om kroppen slår den virkelige alderen i en uhøytidelig, men temmelig nøyaktig test. Og å teste på nytt etter en måned med økt aktivitetsnivå for å se om man har blitt yngre.

Men kan hele fylker bli yngre? Og kan Sør-Trøndelag bli yngst?

-Testen registrerer hvor i landet brukeren er. Så hvis mange nok i ett område tar testen før og etter en måned med økt aktivitetsnivå, vil vi kunne se at «gjennomsnittsalderen i det området har sunket om folk har gjort jobben sin. Og vi vil kunne sammenligne med nabofylket!, sier Jakob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Et stort folkehelseproblem

Fysisk aktivitet er helt nødvendig for et godt liv med god helse og livskvalitet. Men nordmenn flest klarer ikke å være tilstrekkelig aktive i hverdagen til å nyte gevinsten av aktivitet. To av tre nordmenn oppfyller ikke anbefalingen om dine 30 - snaut 30 minutters bevegelse med moderat intensitet hver dag.

TA TESTEN HER

-Det er faktisk ganske ille at det store flertallet er så inaktive, sier Linhave. – En moderat aktiv person vinner tre år i levetid og fem år med god livskvalitet sammenlignet med en inaktiv person. Litt av problemet er at mange ikke vet hvor lite som skal til, og tror de må begynne å trene. Faktum er at spiller liten rolle hva man gjør – man skal bare ha pulsen opp litt. Den viktigste aktiviteten en den man gjennomfører.

Et presist mål på hvordan det ligger an

Mange studier har tidligere vist at kondisjonsnivået vårt, målt som maksimalt oksygenopptak, er den enkeltfaktoren som best forutser hjerte- og karsykdom og tidlig død. Et ganske presist mål på hvordan man ligger an er hvordan kroppens fysiologiske alder. Tradisjonelt har man kunnet måle dette i ressurs- og kostnadskrevende kondisjonstester hos lege eller fysioterapeut, men nå har forskere ved NTNU har utviklet en enkel test som på et par minutter gir deg fasiten. Testen tar du på telefonen eller pc. Alt man må fylle inn er alder, kjønn høyde, vekt, hvilepuls (enkel forklaring gis i testen) og aktivitetsnivå.

-Verktøyet som forskerne har laget gir et meget presist mål også når man sammenligner med tradisjonelle kondisjonstester, sier Linhave. – På sikt kan man se for seg at også legekontorer kan ta dette i bruk som en del av kartleggingen av pasientenes helsetilstand.

Flere aha-opplevelser

I første omgang er håpet å gi folk et par aha-opplevelser. Er man aktiv, kan man få en svært hyggelig overraskelse. Er man lite aktiv, kan man få et aldri så lite sjokk. I så fall får man en utfordring – ta dine30 i 30 dager og gjør testen på nytt. I testverktøyet får man også tips og råd til hvordan man kan øke aktivitetsnivået.

-De fleste vil nok bli aller mest overrasket over hvor lite som skal til for å skru tiden tilbake. Et par ekstra turer i uka, traff fremfor heis eller et par reale ukentlige runder på trampolinen med ungene vil gi resultater, sier Linhave

Så - tør du finne ut om det er du eller kroppen din som er «eldst»?  Prøv nå på www.hvemereldst.no