Det var en hitterværing i 30-årene som nylig sto i Fosen tingrett, siktet for å ha drukket alkohol i de første seks timene etter at han var ferdig med kjøringen, når han forsto at det kunne bli politietterforskning på grunn av kjøringen.

Bakgrunnen for saken var et uhell sist vinter der mannen drakk han øl etter å ha kjørt av veien.

Etter utforkjøringen fremsto han skadet, i sjokk og/eller beruset da han kom i kontakt med andre og rekvirerte bergingsbil. Han forsto derfor at kjøringen kunne medføre politietterforskning eller utviste grov uaktsomhet i så måte.

Blodprøveanalysen viser at siktede hadde en promille på 1,51. Sakkyndige og vitneforklaringer tilsier at siktede hadde drukket alkohol før ulykken – men det var ikke det han var siktet for.

Politietterforskning var å forvente

Retten mener ulykken i seg selv var av en slik art at politietterforskning var å forvente, men fremstår ut fra opplysningene i saken ikke mer alvorlig enn dette. Siktede har i retten forklart at han drakk etter ulykken fordi han var i sjokk, en forklaring retten ikke ser grunn til å betvile.

Retten kom fram til at straffen passende kunne settes til fengsel i 15 dager samt en bot på 30.000 kroner,

Videre ble han fradømt retten til å kjøre bil i 15 måneder. Etter den tid må han avlegge full ny førerprøve for igjen å kunne sette seg bak rattet.