Ved siste månedsskifte var 66 hitterværinger og 61 frøyværinger uten fast arbeid. Det er nedgang på henholdsvis 13 og 9 personer for de to øykommunene sammenlignet med samme periode i fjor.

Ledigheten fortsetter å holde seg lav i Sør-Trøndelag, og ligger i mars godt under snittet for landet som er på 2,9 prosent. Justert for naturlige sesongsvingninger ligger ledigheten i fylket på 2,3 prosent.

I mars er 1.256 personer i fylket i et arbeidsrettet tiltak. Det tilsvarer 0,7 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 29 prosent fra i fjor. Den største prosentvise økningen er det lønnstilskudd som står for.

– Vi ser positivt på økningen i bruk av lønnstilskudd. Arbeidssøkeren blir ansatt i bedriften og mottar ordinær lønn, mens bedriften får et tilskudd til lønnen. Vi ser at tiltaket ofte gir mulighet for varig arbeid, sier Arve Winsnes, avdelingsdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Ledigheten synker mest blant de under 30 år

Med unntak av de over 60 år, synker ledigheten i alle aldersgrupper og mest for de under 30 år.

– Det er svært positivt at ungdomsledigheten går ned. Ungdom er en prioritert gruppe hos NAV i Sør-Trøndelag, og vi samarbeider tett både med skolen og næringslivet for å hindre frafall eller for å få ungdommene ut i arbeid og aktivitet, sier Winsnes.

Kun fire kommuner med økende ledighet

Med unntak av Rissa har alle kommunene i fylket en arbeidsledighet under 3 prosent. Ledigheten øker i Melhus, Rennebu, Rissa og Roan. Sistnevnte er kommunen med størst ledighetsøkning.

Ledighetsnedgangen er størst i Osen, fulgt av Midtre Gauldal, Bjugn og Klæbu.

Osen ligger lavest i fylket med 0,6 prosent, og har mer enn halvert ledighet siden i fjor. I Røros ligger ledigheten på 1,5 prosent, fulgt av Snillfjord med 1,6 prosent. Høyest ledighet finner vi i Rissa med 4 prosent, hvor ledigheten har økt med 30 prosent fra i fjor.

I Trondheim er det 2-650 personer som er helt ledige, det tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 9 prosent fra i fjor.