Hitra var representert med tre deltagere på Miljøpartiet De Grønne Trøndelags årsmøte i Trondheim på lørdag. Leder i lokallaget, Elisa Monsø og kommunestyrerepresentant Miriam Aclima Baglund deltok som delegater på årsmøtet. Roman Lund har frem til nå sittet som styremedlem i fylkeslaget og var med å organisere Trøndelag fylke sitt første grønne årsmøte.

Ask Ibsen Lindal fra Børøysundet, som nå bor i Trondheim, ble sammen med verdalingen Marita Nergård Gustad valgt som talspersoner for MDG Trøndelag.

- Vi har stor tro på disse to og ønsker dem masse lykke til fremover, sier Miriam Aclima Baglund.

Baglund forteller at nesten alle lokallagene i Trøndelag var representert og det ble politiske diskusjoner og gjennomført valg.

Miriam Aclima Baglund er kommunestyrerepresentant for MDG Hitra. Foto: MDG

- Årsmøtet vedtok en resolusjon som understreker at MDG Trøndelag ikke ønsker amerikanske styrker stasjonert på Værnes, resolusjonen ble begrunnet med at utplassering av amerikanske marinesoldater på norsk jord bryter med et etablert prinsipp i norsk sikkerhetspolitikk, det bryter med MDGs fredspolitikk og det bidrar negativt til forholdet mellom Norge og Russland, forteller hun.

I tillegg vedtok årsmøte at MDG Trøndelag ikke ønsker at Norge skal tilslutte seg EUs energibyrå, ACER, uten å forsikre seg om at Norge ikke gir ifra seg råderett over egne naturressurser.

MDG ønsker maktspredning og flat lederstruktur, derfor har partiet to talspersoner, en mannlig og en kvinnelig, som leder partiet sammen.