Vil sette ny industristandard for bruk og gjenbruk