Fylkestinget er samlet til møte på Orkanger og har i dag blant annet behandlet en første transportplan for de tre fylkene i Midt-Norge.

Et eget punkt om ferge mellom Aure og Hitra er slik:

"Det må arbeides for å se på muligheter for å få etablert ferjestrekningen Aure-Hitra i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune.  Dette for å legge til rette for et utvidet bo-og arbeidsmarked i øyregionen, samt med sikte på muligheter for å få etablert en gjennomgående kystriksvei gjennom hele regionen.  Utredningen skal inneholde kostnader og potensialet i forhold til elektrisk drift."

Fylkespolitiker Egil Hestnes (H) fra Hitra, mener det er grunn til å merke seg at dette nå er enstemmig vedtatt av Fylkestinget.

- Det må være lov å vente at de to fylkeskommunene Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal tar felles grep om prosjektering og gjennomføring, slik at vi kan få reetablert fergeforbindelsen mellom Nordmøre og øyregionen, sier Hestnes til lokalavisa.