Hitras politikere har fått ipad, og kommunestyret er i ferd med å reduserer papirmengden gjennom at saksdokumenter ligger digitalt tilgjengelig. Men ikke alle har lært seg å bruke det nye hjelpemiddelet. Politikernesom trenger det, skal kurses.

I dagens kommunestyre kom spørsmålet opp, og ordfører Ole Haugen fortalte at man har bestemt seg for at kursingen skal skje i komiteene, og ikke med et samlet kommunestyre med 23 representanter.

FØLG KOMMUNESTYRET PÅ DIREKTEN HER (fra kl 13)

- Det er vel slik at det er lettere å lære bort i små grupper enn i store grupper, sa ordføreren.

Venstrerepresentant (og lærer) Audun Liland fant behov for å påpeke at innen skoleverket er 23 en liten klasse.

Helse- og omsorgkomiteen har satt ipad-opplæring på planen allerede i førstkommende møte.