Vegvesenet skal nå bygge en ny forbindelse mellom Harangen og Høgkjølen.

For trafikanter på fv. 714 til og fra Hitra og Frøya betyr sammenkoplingen mellom E39 og Fv714 en vesentlig bedring i området ved Gangåsvatnet. Ny E39 vil koples til 714 ved Stokkhaugen (Dørdalskrysset), med ny vei og tunnel gjennom Haranghammeren mot Orkanger (ved campingplassen på Gangåsvatnet).

Det blir anleggstart i disse dager med forskutterte midler fra Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylkeskommuner.  Nyveien vil åpne i helt ny trase i 2015.

I forbindelse med dette prosjektet, ser Vegvesenet seg nødt til i perioder å stenge veien. Det vil skje fra 29. oktober til 21. desember. I løpet av disse ukene blir veien stengt på hverdager kl. 10 til 11 og kl 17 til 18 (17.30-18.30 på fredager).

For å unngå unødvendig venting kan derfor være lurt å planlegge kjøreturen til og fra Orkanger slik at du unngår å være ved Harangen i de aktuelel tidspunktene.

SMS-varsling

Vegvesenet har opprettet SMS-varsling for å kunne melde til bilistene om stengningsperiodene. Send kodeord TM NYE39 til 26112.