- Jeg ønsker ikke lenger å sitte stille å se at Øyrekka utenfor Frøya nedprioriteres fra forskjellige hold, skriver Oskarson fra Mausund i invitasjonen til møtet han har planlagt 10. november.

- Logistikken til og fra Øyrekka er for tiden et hett tema som gjør det vanskelig for folk å etablere seg her ute. Fergekapasiteten ut til øyene er så å si sprengt hver helg, og fylket har gitt sin velsignelse til at øyene her ute skal klare seg med samme kapasitet i neste anbudsperiode. Nå er det nok, noen må ta ansvar og sette ned foten, folket må ha et rutetilbud/kapasitet som gjør at reisende kan forholde seg til tidene på rutetabellen, skriver Oskarson.

Den engasjerte mausundværingen spør også hva som kan gjøres med å skape flere arbeidsplasser i Øyrekka.

HVA MENER DU? Si din mening allerede nå i kommentarfeltet under

-  Her må vi sammen se hvilke muligheter som finnes. Blir ikke logistikken bedret og arbeidsplassene fraværende så vil motbakken etter hvert bli meget bratt for folket her ute. Dette er temaer som må opp i dagen, og her kan vi sammen som sammenspleiset og ikke splittet kommune, finne muligheter som gjør at øyrekka forblir et aktivt samfunn til glede for folket i Frøya kommune og ikke minst for tilreisende, mener Oskarson.

Invitasjonen til møtet i Idrettsnhuset går ut til alle kommunens politikere, administrasjon, kulturpersoner, grundere og bedriftseiere, samfunnsengasjerte personer på fast Frøya og i Øyrekka og media.

- Nå slår vi hodene sammen og finner muligheter for vekst her ute. Vår Herre brukte skaperkvisten sin da han skapte kystfolket, og han ønsket at de skulle bli her ute, ikke at de skulle flytte til en drabantby utenfor Trondheim, skriver han.