Navn på laget - antall givere - bidrag (i kroner):

JORDDUNSTFESTIVALEN7318 051
VÅGØY SKYTTERLAG1270
FRØYA FOTBALLKLUBB6236 285
FRØYA IDRETTSLAG11830 276
MAUSUND IDRETTSLAG25683 899
NABEITA IL224 301
FRØYA SENIORDANS226 935
FRØYA SPORTSDYKKERKLUBB8730
FRØYA GOLFKLUBB361
HLF FRØYA5010 560
FRØYA REVMATIKERFORENING1312 137
HLF SØR-TRØNDELAG HØRSELSHEMMEDES1180
FRØYA KYSTLAG288
SULA FYR STIFTELSEN5426 533
SANGKORET HAVDUR6112 773
MAUSUND HUSFLID OG BRUKSKUNST7474
SISTRANDA MANNSKOR305 604
FRØYVÆRINGEN121 630
FRØYADAGAN1
SØRBURØY VELFORENING171 318
UTTIAN GRENDALAG91 088
KLUBBEN GRENDALAG6163
DYRVIK GRENDALAG298 569
GJÆSINGEN VELFORENING417 808
STØLAN KRETSLAG2711 162
NESSET GRENDALAG3512 777
SULA GRENDELAG92 045
DYRØY GRENDALAG284 940
TITRAN GRENDALAG5216 572
NORDSKAG OG KVERVA VELFORENING7660
FLATVAL GRENDALAG
FRØYA PENSJONISTFORENING3760
INTERNASJONAL KVINNEFORENING FRØYA
SISTRANDA SMÅBÅTFORENING
SKJØNHALS KRETSLAG143 317
HAMARVIK BÅTFORENING182 781
FRØYA MC3519 562
FLATVAL BÅTKLUBB