Fra klokka seks til cirka halv åtte i kveld vil det ikke være mulig å passere gjennom Frøyatunnelen. Brannvesen og ambulansetjeneste vil da ha en øvelse.

- Det blir plassert ut noen vrak nede i tunnelen, og vi skal øve på en ulykkesituasjon, forteller Frank Kristiansen i Frøya brannveseen.

- Vegtrafikksentralen melder om stenging helt fram til klokka åtte, men Kristiansen anslår at tunnelen ikke vil bli stengt i fulle to timer.

- Vi regner med å være ferdig en gang mellom syv og halv åtte, sier han.