- Nå er det ingen vei tilbake. Først og fremst ønsker vi åfå solgt til noen som kan ta vare på bygningsmassen og de kulturhistoriskeverdiene på Sauøya. Og skulle det dukke opp noen som i tillegg ønsker å hasommerdrift, med service i havna og enkel servering, så skal jeg gladeligstille opp med min kunnskap, og tar gjerne dialogen med kjøper om jeg kanbrukes til noe der ute, sier Tommy Rodahl.

Etter tyve år på den tidligere væreiergården på Sauøya, brøtfamilien Rodahl for snart to år siden opp og flyttet til fast-Frøya. Nå byggerde opp Tommys «farmen-hytte» på Uttian, som skal bli deres framtidige heim.

De har gjort sonderinger og forsøk på å selge eiendommen på Sauøyatidligere, men nå er det som Tommy sier «full gass» med salg gjennom megler.

Sauøya var det gamle senteret i Froan, men har nå ingen beboere påvinters tid. Den gamle væreierboligen er en av Frøya kommunes eldste hus, fra1789. Bestyrerboligen, som var Rodahl-familiens bolig, er fra 1917. I tilleggselges også bryggeanlegget med butikken, hvor familien drev serveringssted.

Se eiendommen her

Sauøya. Foto: Finn no