Skuddpremieordning for mink, kråke og ravn på Hitra ble innført for en tre-årsperiode i 2014. Totalt er det utbetalt skuddpremie for 1.273 kråker, 474 ravn og 107 mink.

Hitra utmarksråd har ønsket å forlenge ordningen med tre nye år, og har formidlet dette ønsket til kommunen.

- Det er kjent at mink, kråke og ravn gjør mye ugagn i naturen, sa leder i Hitra utmarksråd, Torfinn Stub.

Nå har rådmannen forberedt en sak for kommunestyret, der det foreslås å videreføre ordningen frem til 2020.

- Hitra kommune og Hitra utmarksråd har i de siste årene hatt viltstell som sentralt tema ved flere møter, og det jobbes kontinuerlig med dette. Tilbakemeldingene fra den private delen av viltforvaltningen på Hitra er klar på at dette prosjektet har hatt god effekt så langt, men at dette må videreføres for å kunne opprettholde denne effekten. Stopper prosjektet opp nå, risikerer en å havne raskt tilbake til utgangspunktet vi sto i da vi begynte å jobbe med temaet, står det i saksfremlegget.

Det anbefales derfor å videreføre prosjektet, som et ledd i bevaring av naturmangfoldet på Hitra, til glede for fastboende, turisme og naturmangfoldet selv.

Skuddpremien foreslås til 150 kroner for mink, 50 kroner for kråke, og 75 kroner for ravn.