Det har aldri før vært registrert en så høy eksportverdi for sjømat som i første halvår 2013, og det er samtidig notert ny rekord for juni måned. Sjømateksporten i juni viste en oppgang på 239 millioner kroner eller 6 prosent målt mot samme måned i fjor.

– Det er først og fremst en rekordstor eksport av laks og ørret på 18,4 milliarder kroner som bidrar til den høye eksportverdien for norsk sjømat i første halvår. Samtidig som eksportverdien for havbruk øker, går eksportverdien for fiskerinæringen tilbake med 1,9 milliarder kroner, til totalt 8,3 milliarder kroner, sier Terje E. Martinussen, administrerende direktør i Norges sjømatråd I en pressemelding.

Rekord for laks første halvår

Det ble eksportert laks for 17,4 milliarder kroner i første halvår, som er en økning på 3,5 milliarder kroner eller 25 prosent målt mot samme periode i fjor. Ser man på juni måned isolert sett er det derimot en oppgang på 403 millioner kroner, eller 16 prosent, til en total eksportverdi på 3 milliarder kroner. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i juni måned 40,97 kroner mot 26,80 kroner i juni 2012. Som for foregående måned er Frankrike, Polen og Russland største kjøperne av laks fra Norge.

Ørreteksporten økte med 197 millioner kroner eller 24 prosent første halvår, til en total eksportverdi på 1 milliard kroner. I juni var eksportøkningen på 50 millioner kroner eller 37 prosent, til totalt 185 millioner kroner. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Hviterussland.