Aldri har så mange turister blitt tatt i forsøk på å smugle fisk ut landet som i år, skriver Finnmark Dagblad. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen vil vurdere om fast innrapportering av kjøretøy kan være veien å gå for å få redusert smuglingen.

En turistfiskebedrift i Finnmark har foreslått at de må rapportere alle kjøretøy til tollmyndighetene, slik at det skal bli enklere å plukke ut havfisketurister til kontroll.

– Det er enkelt å gjennomføre, og vi må ikke byråkratisere. Jeg skal ta det til departementet for å vurdere det. Det kan være et tiltak for heve terskelen for å smugle, sier Berg-Hansen til Finnmark Dagblad

Ministeren mener at selv om flere er tatt i forsøk på smugling, er det ikke grunnlag for å si at smuglingen har økt.

– Jeg tror rett og slett at kontrollene har blitt bedre, for tollmyndighetene har sett at dette har et omfang og de stopper flere. Det er kjempeviktig at de blir tatt, for det er preventivt, sier Berg-Hansen.