I et intervju med Dagens Næringsliv torsdag, sierkonsernsjef Yngve Myhre at Salmar har lyst til å kjøpe oppdrettsselskapetMainstream AS, som er den norske delen av det halvstatlige oppdrettsselskapetCermaq.

Avisen skriver at Salmar den seneste tid har gjort fleregrep for å styrke balansen, og viser blant annet til nedsalget i Bakkafrost påFærøyene.

- Vi har styrket balansen vår for å ha løftekraft om detdukker opp større eller mindre strategisk muligheter i Norge fremover, sierMyhre.

- Dere vil gjerne ha tak i Cermaqs norskeoppdrettsvirksomhet?

- Ja, det er ingen hemmelighet i det, om prisen er rett,sier Myhre til DN.

Mainstream Norge har 45 heleide og to deleide konsesjoner iNordland og Finnmark, tre lakseslakterier og 380 ansatte. Salmar har fra før 46konsesjoner.