- Nå vet vi hva vi skal gjøre med fylkesvegene i Sør-Trøndelag de neste fire årene, skriver Statens vegvesen på sine nettsider etter at handlingsprogrammet for samferdsel er vedtatt i fylkestinget.

I sommer ble selve transportplanen for Sør-Trøndelag vedtatt. Etter det har fylkeskommunen arbeidet fram handlingsprogrammet for de neste fire årene, med innspill fra Statens vegvesen.

Hovedrevisjon

- Denne gangen har det vært hovedrevisjon, noe som betyr at vi basert på høringsinnspill fra kommuner og andre interessenter har hatt en mer helhetlig gjennomgang av utfordringene vi står overfor på fylkesvegnettet, skriver veivesenet.

- Planen er et godt grunnlag for hva vi skal gjøre i årene fremover. Den løser ikke alle utfordringene på fylkesvegnettet, men er et skritt i riktig retning. Omprioriteringer som ble gjort i politisk behandling er godt begrunnet og vi er allerede i gang med planer på noen av disse tiltakene, sier Eva Solvi, seksjonsleder ved vegavdelingen i Statens vegvesen Sør-Trøndelag.

I kommende fireårsperiode skal blant annet følgende prosjekt bygges og planlegges:

 • Lakseveien trinn 1

 • Fosenpakke 1 og 2

 • Fv. 30 Bones-Kjelden

 • Utredning av tiltak Knarrlagsund bru (fv. 384)

 • Utbedring av Rørvik fergekai (fv. 715)

 • Tunnellsikkerhetstiltak langs fv. 714 og belysning i Hitratunnelen

 • Gang- og sykkelveg: Forve bru og strekningen Forve-Torhus (fv. 65)

Følgende prosjekt ble politisk prioritert flyttet opp eller tatt inn ved behandling i fylkestinget:

 • Lund bru (fv. 30) (flyttet opp på prioritetslista)

 • Fv. 705 Stigamælan (flyttet opp på prioritetslista)

 • Fv. 231 Vestråtkrysset (flyttet opp på prioritetslista)

 • Fv. 802 (tatt inn)

 • Fv. 52 Åfjord (tatt inn)

 • Fv. 531 Gålåen, Røros (tatt inn)

 • Fv. 710 Ingdal – Orkanger (planlegging) (tatt inn)