I går ble det kjent at økonomisjef/kommunalsjef i Frøya kommune, Sten Kristian Røvik, har sagt opp stillingen sin i Frøya kommune. Røvik ville da ikke si noe til lokalavisa Hitra-Frøya om grunnen til oppsigelsen. I dag melder frøya.no at også en annen økonomileder i kommunen, regnskapssjef Cecilie Bogø, har sagt opp. Heller ikke hun vil begrunne sin oppsigelse.

Rådmann Svanhild Mosebakken sier til Hitra-Frøya at kommunen nå må starte arbeidet med å rekruttere nye folk i disse stillingene.

- Vil det bli et problem for kommunen?

- På kort sikt kan det bli utfordringer. Økonomifolk er ikke de letteste å få tak i, sier Mosebakken.

- Ligger det noe bak disse oppsigelsene som du nå må jobbe med?