Klokka 10 i dag (torsdag) møtes Frøya kommunestyre. Møtet innledes med en orientering fra prosjektleder Svein Jarle Midtøy og leder av styringsgruppa, Olav Klungreseth, om status ”Frøya kultur- og kompetansesenter”

SE MØTET VED Å FØLGE DENNE LINKEN

Blant sakene som skal behandles etter orienteringen, er:

* Rådmannens tilbakemelding på oppfølging av kommunestyrevedtak etter forvalningsloven - saksbehandling teknisk etat

* Kvartalsrapport 1. kvartal

* Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente

* Skjenkebevillinger

* Finansiering av kongebesøket

* Nabeita oppvekstsenter - utbygging

* Tilsetting av rådmann

Last ned alle saksdokumentene via lokalavisas politikk-sider her (klikk på ønsket kommune og utvalg)