Eldres Råd ber om tilbakemelding om dato for oppstart for de prioriterte gang- og sykkelveier på Hitra. Dette har bakgrunn i at Eldres Råd får henvendelser fra brukere.

Dette går fram av protokollen fra siste møte i Eldres Råd på Hitra.