Forrige måned godkjente forvaltningsutvalget i Frøya kommune planene til Snekkerservice Frøya om bygging av seniorboliger ved «Internatet» på Sistranda. Denne uka får politikerne en ny sak som handler om bygging av leiligheter på Sistranda.

Frøy Eiendom søker om dispensasjon fra reguleringsplanen for Beinskardet, slik at de kan bygge et leilighetskompleks med ni boenheter samt en tomannsbolig.

Gode erfaringer fra Hammarvika

I forbindelse med at Frøy eiendom startet utbygging av leiligheter i Djupmyra på Hammarvika, uttalte daglig leder Helge Gåsø at han ikke anså boligbygging som noen hovedgesjeft, og at han stilte seg tvilende til den beskrevne boligmangelen på Frøya. Men interessen for leilighetene på Hammarvika har fått han til å å gå på ett nytt prosjekt.

- Det er fortsatt ikke noe satsingsområde i stor skala for oss. Men vi har jo erfaringene fra Hammarvika, der salget har gått mye bedre enn ventet, sier Helge Gåsø.

I Djupmyra er det prosjektert 22 boenheter. Syv er ferdigstilt og solgt, og det bygges for øyeblikket fire nye leiligheter, hvorav to allerede er solgt.

Kan starte bygging i august

Dispensasjonsøknaden politikerne skal ta stilling til på torsdag, går på å tillate en større utnyttelsesgrad av tomta, og sette opp høyere bygg enn hva reguleringsplanen for Beinskardet tillater. Administrasjonen går inn for at det gis dispensasjon, under forutsetning at det ikke kommer merknader fra naboer.

- Hvis det går i gjennom, er vi klare til å starte utbygging i august, sier Helge Gåsø.