- Vi ønsker at alle tar del i den felles feiringen av 17.mai, markeringen av 50-årsjubileet for Hitra kommune, og 200-årsjubileet for grunnlovsdagen i 1814, sier Roger Lund i 17.mai-komiteen.

Marsjerer for de gamle kommunene

Planen er at innbyggerne i de ulike bygdene skal representere de gamle kommunene før Hitra ble én kommune i 1964.

Fra skolekretsene går det busser til fire ulike utmarsj-steder rundt Fillan.

Kvenvær oppvekstsenter(Kvenvær kommune) skal gå fra Gammelfillan ved Alfo.

Knarrlagsund oppvekstsenter skal sammen med Fillan oppvekstsenter(Fillan kommune) gå fra brannstasjonen.

Strand oppvekstsenter(Sandstad kommune) skal gå fra Leirvågen, og Barman oppvekstsenter(gamle Hitra kommune) går fra Blåfjell.

- Symbolsk kommunesammenslåing

- Derfra marsjerer alle de gamle kommunene mot torget ved Helsetunet, der man symbolsk samles for å markere sammenslåingen til én kommune. Klokken 16 blir det blant annet fremføring av den nye nasjonalsangen ”Det går et festtog gjennom landet”, med alle korpsene, skoleunger og Hitterklang. Tale for dagen er ved ordfører Ole Haugen, før utmarsjen går tilbake dit de startet, forteller Lund.