Hans Anton Grønskag var en av de tydeligste kritikerne da den nye gangbrua på Sistranda ble montert, kledd med bølgeblikk-lignende materiale. Grønskags og mange andres opprøre om materialvalget, fikk byggekomiteen til å gå tilbake på tegnebrette.

Da lokalavisa Hitra-Frøya.no i går presenterte tegningene over hvordan brua endelig vil bli, har det fått Grønskag til å frese på ny.

I et leserinnlegg i fredagsutgaven av Hitra-Frøya, starter Grønskag innlegget med "Mot uforstand kjemper selv gudene forgjeves!".

- Etter forrige runde, der mange tok til orde mot bølgeblikkmarerittet som det nye kulturhuset har forsøplet bygda med, regnet man med at byggekomiteen kunne gjøre innrømmelser. Noe har det da resultert i, bølgeblikkplatene på gangbroa skulle erstattes med glass. En fattig trøst, all den tid bygningen faktisk skjemmer stedet. Dette har byggekomiteen godtatt, for oss dumme urinnvånerne! Men tilbake til broa. Nå har man gått med på glass, delvis! Ja, delvis! Hvorfor delvis? Jo fordi det må være bølgeblikk i begge ender, av branntekniske årsaker! Bølgeblikk av branntekniske årsaker? Hvorfor er det ikke bølgeblikk over hele Norge! Selvsagt finnes det andre brannhemmende materialer, men de er for dyre! For dyre? Betyr stedets utseende så mye mindre enn for eksempel et flygel? Hva slags kulturbegrep benytter man da? skriver Grønskag.

Kulturforkjemperen kaller byggeskikken en skam.

- Dette er en skam, og jeg håper at noen skriker ut om at bølgeblikkvegg settes opp rett foran vinduene til Sistranda skole, en skole en har brukt store summer på. Hvor er helheten? Dette minner sterkt om inkompetanse på alle andre områder enn brannsikkerhet og pris. Slik kan vi faktisk ikke ha det! Vi kan ikke ha brann, kloakk og kultur til behandling ved samme skrivebord! Ansvarlige i Frøya kommune! Dere er i ferd med å ødelegge en bygd, og det allerede i startfeltet på det som noen drømmer om, «kystbyen!» Jeg drømmer ikke om den «byen» etter det vi har vært vitne til i det siste! Hver ny brikke som føyes til den «byen» vil føye seg inn i en rekke av feilslutninger, slik det har vært til denne dag! skriver han.

Hva mener du? Enig eller uenig med Hans Anton? Si din mening i kommentarfeltet

Slik blir gangbrua etter at mye "bølgeblikk" er byttet ut med glass. (Skisse: Frøya kommune)