Det er Frøya kommune, Frøya Nye Næringsforening og Trøndersk Kystkompetanse jobber sammen for å utarbeide en ny strategisk næringsplan for kommunen. Nåværende plan gikk ut i 2003.

På kveldssamlinga på Frøya Næringspark på Nesset ønsker man å rette søkelyset mot fremtidsutsiktene for næringslivet på Frøya og ambisjonen er at man i fellesskap klarer å se mulighetene, utfordringene og løsningene.

Det vil være innledere både fra ”Frøya-bedrifter” og andre, samt gruppeoppgaver med idemyldring. Samlinga ledes av Arnt Ivar Kverndal fra SINTEF

Ordfører Berit Flåmo, styreleder i Frøya nye næringsforening, Anders Gåsø og daglig leder i Trøndersk Kystkompetanse, Heidi Glørstad Nielsen håper bedrifter og virksomheter møter opp og bidrar til å gjøre den kommende strategiske næringsplanen for Frøya kommune best mulig i forhold til det næringslivet man har i dag og den utviklinga man ønsker.