Ingen bedrifter fikk penger av avgjørende betydning