Meldte fra om vinglete kjøring og nesten sammenstøt