- Vi må vise at vi stiller opp for våre egne innbyggere. Vi har en del ukrainere som er bosatt her, som kan ha behov for å kjenne på at vi ta vare på hverandre, sier Hitraordfører Ole L. Haugen.

Han har oversikt over ni ukrainske statsborgere som har fast opphold på Hitra, men vet at det er flere som er her midlertidig.

- Vi skal stille opp for dem, men først må vi ha en oversikt over hvem de er og hvor de er. Jeg vet at det er flere som er på deltidsopphold. Det er det som er vanskelig å få en oversikt over. Jeg vet og at det er folk fra Ukraina som nylig har vært i hjemlandet på ferie. Det er antydet at noen har reist hjem til Ukraina for å delta i krigen. Derfor er det greit for oss å få en oversikt over alle, sier Haugen.

De holder nå på å forberede seg på å ta imot henvendelser fra ukrainere.

- Det vil kommer bekjentgjøringer på det etterhvert. Vi skal drøfte dette i formannskapet i morgen, og da vil vi ha det meste klart.

Husvære

- Jeg ønsker at dette blir basisen for at de kan få mer kunnskap om familiene deres i Ukraina, og om vi kan stille opp mer direkte for dem, særlig hvis de etterhvert kommer som flyktninger til Europa. Jeg vil at vi skal være proaktive med hensyn til å ta i mot eventuelle flyktninger fra Ukraina. Da må vi klarlegge at vi har husvære og det vi ellers trenger for å ta dem i mot, sier Haugen til lokalavisa.

- Jeg vil appelere til at vi bidrar så godt vi kan, og at vi stiller opp hvis det blir nødvendig. En ting er hva kommunen kan bidra med, men det er først og fremst folk som først og fremst kan stille opp med både husrom og hjerterom, sier Haugen.

Vil tilrettelegge for mottak av flyktninger

Torsdag 3. mars skal Hitra kommunestyre avholde nytt møte. Til dette sendes et forslag til vedtak som skal bli først behandlet i formannskapet tirsdag, og deretter i kommunestyret torsdag 3. mars.

– Hitra kommunestyre ber kommunedirektøren om å være aktivt tilretteleggende for mottak av ukrainske flyktninger. Det delegeres til formannskapet å gi kommunedirektøren mer presise avklaringer i forhold til omfang og rammer for slike eventuelle mottak. Status i forhold til dette vedtaket rapporteres i neste kommunestyremøte. I samme kommunestyremøte fattes det nærmere vedtak om den videre oppfølging og eventuelle forlengede fullmakter til formannskapet.