Tallet kommer fram i Pengepolitisk rapport fra Norges Bank, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge Norges Bank, som har fått tilgang til tallene fra forhåndsutfylte skattemeldinger, har økningen vært kraftig i alle aldersgrupper.

– Ser vi på sparingen i bankinnskudd på personnivå, finner vi at de eldste økte sparingen mest målt i kroner, men den prosentvise endringen var størst blant de yngste, heter det i rapporten.