Har tursti i hagen – og den kan godt brukes av flere