Mer enn halverte sykefraværet på ett år

Ranja Wahl, konstituert enhetsleder ved Hitra sykehjem og bofellesskap, sier at sykefraværsutviklingen er gledelig. Foto: Terese Torgersen