På MOT Hitras årsmøte denne uka ble det gjort stas på MOT-coach Paul Andersen. Han har vært MOT-coach ved Fillan skole siden 2007, og er en av en håndfull i Midt-Norge som har vært MOT- coach i over 15 år.

Følgende beskrivelse blir gitt om Paul:

  • Paul er en rappkjefta nordlending med glimt i øyet.

  • Han er raus med gode ord, en støttende kollega og god venn.

  • Paul er full av røverhistorier og lett å distrahere med skitprat.

  • Paul er snill tvers gjennom og har et varmt hjerte for ungdommene. Paul vil at ungdommen skal ha MOT til å tørre å stå alene og ikke alltid følge ledersauen.

  • Paul har et brennende hjerte for MOT, og er MOT 24/7.

  • Paul er engasjert og utrolig dyktig på å bygge relasjoner til elevene.

  • Paul er opptatt av utenforskap, og ser og følger opp de som står utenfor.

  • Paul er et stort forbilde og en GOD MENTOR.

Paul Andersen har et varmt hjerte for ungdommene, og ser og følger opp de som står utenfor. Foto: MOT Hitra

– MOT Hitra stiller seg i rekken av gratulanter! MOT Hitra er utrolig heldige som har Paul på laget, og vi gleder oss til å møte Paul som MOT-coach de neste 15 årene, forteller MOT Hitra til lokalavisa.

MOT Norge jobber forebyggende for å hindre ekskludering, mobbing, vold, rusmisbruk, kriminalitet og psykiske vansker. Dette gjøres gjennom skreddersydde program som brukes av skoler og kommuner.

Det er MOT-coachene som møter elevene hver dag. Det er de som styrker ungdoms robusthet og mot, og det er de som trener og motiverer ungdom til å ha mot til å leve, bry seg og si nei.