Ber samferdselsministeren avklare om MS Vetlefjord blir gratis