For å hjelpe ungdommene med å se alternativene de har etter ungdomsskole og videregående skole, arrangerer Trøndersk kystkompetanse, sammen med skolene, utdanningsmesse hvert år. I år var messen for første gang i det nye Kultur- og kompetansesenteret på Sistranda. Storsalen, kantineområdet og inngangspartiet var fulle av stands, og rundt 500 ungdommer fra regionen var kommet for

Store og små aktører

Linjene på de videregående skolene på Hitra og Frøya ble presentert av elevene som går på de respektive linjene. De viser fram hva de holder på med og prøver å rekruttere nye elever.

Den videregående skolen i Hemne var også kommet for å vise hva de har å tilby.

Næringslivet var sterkt representert. De store bedriftene innen havbruk som Bewi, Lerøy, Salmar og Hitramat fikk mange besøkende. Også mindre aktører som Eide Lyd fikk vist hva de holder på  med.

”Speed-dating”

Det var lagt opp til såkalt ”speed-dating”, der grupper på tre elever fikk noen minutter på hver stand før de gikk videre. Eleven ble pepret med informasjon. Noen syntes det var veldig nyttig. Andre fortalte at de var enda mer usikre på utdanningsvalget da de gikk enn da de kom.

Realfag i fokus

En som har det veldig klartm er Øyvind Høgseth fra Frøya. Han går 2. året på studiespesialisering og tar fordypning i realfag.

- Jeg skal går sivilingeniørutdanningen energi og miljø på NTNU, sier Høgseth.

Øyvind Høgseth

Han mener det er viktig å finne nye ressurser og miljø blir bare viktigere og viktigere. Velger man å ta utdannelser der realfag inngår, vil framtiden ha bruk for deg.

Fint å se hva slags muligheter som fins

Ida Valvåg går førsteåret på naturbruk linja på Frøya videregående skole. Hun har det også ganske klart fremover. Neste år skal hun gå akvakultur, så to år lærling for så å få en jobb på båt eller i oppdrettsnæringa.

Thea Baglo Lund og Viola Erlingsson går i 10. klasse på Fillan skole, og begge jentene tenker i retning studiespesialisering til neste år.

F.v. Ida Valvåg, Thea Baglo Lund og Viola Erlingsson besøkte i dag utdanningsmessa i Frøya kultur- og kompetansesenter.

- Jeg er usikker på hva jeg vil gjøre etter videregående, sier Thea.

Selv om hun selv ikke fikk noe svar på hva hun kommer til å gjøre i framtiden, synes hun messen er nyttig fordi de lærer om de forskjellige linjene på videregående og ser muligheter i næringslivet.

Viola mener hun har god tid til å bestemme seg på de tre årene hun skal gå på videregående.