I forbindelse kommunestyret budsjettbehandling, ble det vedtatt å kutte rundt én million kroner i rammeområde 1 – administrasjon.

Nå har rådmannen lagt frem forslag for formannskapet hvordan det skal kuttes i byråkratiet.

Det skal blant annet kuttes reise og kursutgifter på en halv million kroner i året frem til 2020. Det brukes drøyt 3,6 millioner kroner i året på godtgjørelse, kurs/konferanser og overnatting i hele organisasjonen. Kuttet skal fordeles på alle rammeområdene, i følge rådmannen.

Det skal også gjøres et generelt kutt av knapt en halv million kroner, som løses med å kutte en stilling.

Det gir rom for å ansette en kommuneplanlegger i 50 prosent stilling, med en lønn på 325.000 kroner.