Får innvilget støtte etter klagebehandling. Nå skal politikerne drøfte prinsippene