Renoveringa gikk ikke helt etter planen. Nå bygger de nytt