48 års ekteskap - der Edna har stått for snakkinga