Tre unge fiskere og ett fiskmottak fikk ekstra støtte

foto