Sju fikk bruksforbud, og én fikk bot for å kjøre med dette dekket