!Dette var lokalavisas aprilspøk 2023!

Vindmøllene på Fosenhalvøya kan ikke rives før det er funnet alternative løsninger for energiforsyningen i Trøndelag. Det bør ikke gå mer enn ett år fra de nåværende vindmøllene på Fosenhalvøya er plukket ned til nye vindmøller står klare til bruk.

Øynene falt snart på Øyregionen som er en del av Sør-Fosen. I motsetning til Fosenhalvøya har ikke Sørfosen historikk for sørsamisk eller annen samisk kultur. Øyregionen har ingen arkeologiske funn tilknyttet noen samisk kultur, og det er heller ingen skriftlige kilder som motsier dette.

Lunkne ordførere

Til å begynne med var ordførerne på Frøya og Hitra nokså lunkne til forslaget, de ønsket seg ikke mer diskusjon om emnet vindmøller. Ordfører Ole Haugen (Ap) på Hitra sier det rett ut:

-Jeg innrømmer at vi forsøkte å dytte forslaget over på Smøla, der synes jo vindmøllene likevel uansett hvor du ser fra, så da gjorde det jo ingenting om det kom opp enda flere av dem.

Det sier seg selv at dette ikke falt i god jord på Smøla.

Ordførerne snudde da de fikk kompensasjon

Ordførerne stilte seg helt annerledes da de fikk forslag om veiutløsninger som kompensasjon for flere vindmøller.

Det blir da bygget ca. 120 flere vindmøller enn dem som hentes inn fra Fosenhalvøya. Kompensasjonen for Frøya blir tofelts veiutløsning på Øyrekka helt frem til Mausund, med enfelts sidevei til Sula.

– Dette utløser noe vi aldri kunne drømt om, og spesielt tenker jeg på at vi med dette har sikret framtidig bosetning i øyrekka vår. Det er sikkert noen som fortsatt har så mye imot vindturbiner at de vil protestere på dette også, men jeg tror ikke det er så mange, når folk ser hva lokalsamfunnet vårt får igjen, sier frøyaordfører Kristin Strømskag (H).

Hitra får flytebru fra Forsnes over Ramsøyfjorden til Smøla. Fv 713 mellom Volden og Forsnes blir opprustet. Veien blir bredere, og farlige svinger rettes ut. Gjennom tettstedet på Kvenvær blir det 30-sone og fortau. På sikt skal det bygges ny trasé for fv. 713 innenfor tettbebyggelsen.

Smøla får fergefri forbindelse til Nordmøre og Kristiansund. Her er det ikke gjort noe endelig trasévalg, noe av veien kan bli laget i undersjøisk tunnel.

Særordning for Mausund og Sula

Tidlig i prosessen ville Frøyas ordfører at vindmøllene som var tenkt satt opp på veien til Øyrekka burde flyttes til et annet sted, f.eks. til den eksisterende vindmølleparken på Frøya. Da grep en departementsråd inn og minnet om at det måtte settes opp flere vindmøller enn det ble tatt ned, strømbehovet i Trøndelag blir større før 2030 enn tidligere antatt.

Departementsråden viste til en ny sort naturvennlige vindmøller som er utprøvd i EU, og man vil vite om også passer til norske forhold. Typen heter Provençal-Holsteiner System og kalles også «grønne vindmøller». De er utprøvd i Provence i Sør-Frankrike og i grenseområdene mellom Tyskland og Danmark.

Disse vindmøllene er bare 15-25 meter høye og malt i farger som får dem til å gå mer i ett med omgivelsene. Hvert tårn har 2-5 generatorer over hverandre, slik at vingene får kortere lengde. Den samlete vingelengden blir like lang som om det bare hadde vært en generator med lange vinger. Derfor produserer denne typen vindmølle like mye strøm som vanlige vindmøller. Vingene går rundt inne i kasser av netting slik at ikke fugler kan bli drept. Nederst er et solid gjerde som hindrer at folk kan bli skadet. Bladene kan da rotere nesten helt ned til bakken.

Fornøyde stortingspolitikere

Alle politiske partier, med unntagelse for Rødt og Miljøpartiet De Grønne jubler. Det er således et solid flertall for prosjektet. Det er sjelden å se at folkevalgte fra forskjellige partier er så samstemte. Erna Solberg påstår at løsningen på vindmøllesaken er tenkt ut av en Høyre-mann.